Info om corona til mine kor

Senest opdateret 27/10, 2020

Vigtige links

Kor 72’s opdatering om coronavirus for kor:
https://kor72.dk/covid-19-i-gang-igen-med-korprover

Kulturministeriet retningslinjer:
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_kulturarrangementer_med_siddende.pdf

Kære kor, 

Her er et opslag omkring covid-19 og korsang. 

I skal vide, at jeg som korleder løbende holder mig orienteret og følger meget tæt med i alle undersøgelser og debatter omkring kor og corona. Min holdning til det er som udgangspunkt, at vi skal følge de regler og retningslinjer, der er på området, som er følge af det, vi videnskabeligt ved angående corona og korsang. 

Det vi ved er: Det gør en forskel at synge med afstand!
At synge med normal volumen svarer til at tale sammen, at synge meget kraftigt svarer til råb, og det kan sprede dråber en smule længere – derfor har vi ved korsang i alle mine kor et afstandskrav på to meter mellem alle deltagere. Selvom spredningen naturligvis kun gælder i sangretning, så holder vi de anbefalede retningslinjer på to meter til alle sider mellem sangere. 

Før afstandskravet var der historier om kor (i Danmark), hvor flere blev smittet efter en korweekend eller lang korprøve. Der har så vidt jeg er orienteret ikke været eksempler på dette efter afstandskravet blev gennemført. Tværtimod har der været eksempler på, at corona-smitten ikke blev overført mellem smittede til en korprøve. Korleder Claes Wegener har for nylig berettet om, at han ledede to korprøver med en uges mellemrum med et kor på over 100 personer, og har uden at vide det været smittet med corona. Ingen af de 100 personer er testet smittet med corona. Dette eksempel gør mig endnu mere tryg ved de retningslinjer, vi følger. De virker!

Retningslinjer for foreningsliv

Anbefalingerne fra myndighederne er klare, og de anbefaler entydigt, at korsang er en vigtig social aktivitet, som bør gennemføres og fastholdes. Den er ikke underlagt reglerne for forsamling (forsamlingsforbuddet netop nedsat fra 100 til 50 personer), men i stedet retningslinjer for genåbning af kulturlivet – herunder indendørs idræts- og foreningsliv. Disse kan findes her: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_august.pdf 

OBS! Nye regler pr. 23/10: Det lille forsamlingsforbud er nedsat til ti personer, og det gælder også for foreningslivet for voksne over 21. Dog er man ikke omfattet af dette, hvis man i det væsentlige sidder ned. Det vil sige, at hvis korprøven kan afholdes siddende for alle deltagere, så gælder “det store forsamlingsforbud”, som er på 500 personer.

Det er en aktivitet, som ikke ses som en undværlig aktivitet, som en fest, hvor folk mingler og bevæger sig imellem hinanden. Udover den anbefalede afstand og faste pladser er der anbefalinger til hygiejne, og at man ikke er med til aktiviteten, hvis man har symptomer på covid-19. 

Retningslinjer for koncerter

Dertil kommer koncerter som er under retningslinjer for genåbning af kulturarrangementer: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_kulturarrangementer_med_siddende.pdf

Her kan man notere sig, at “forsamlingsforbuddet” heller ikke gælder steder, hvor publikum i det væsentlige sidder ned. Den maksimale kapacitet er 500 mennesker, hvis lokalet er egnet til dette. Ellers mindre med hensyn til afstandskravet. Publikum skal sidde ned, og må ikke synge med under koncerterne. Der skal være afstand fra musikken og ned til publikum. Disse retningslinjer er heller ikke ændret efter forsamlingsforbuddet er blevet sat ned.

Ændringer og fremtiden

Det er disse ovenstående retningslinjer, jeg følger for alle mine kor, og som de fleste af mine kolleger også følger for deres kor. Hvis/når der kommer ændringer fra myndighederne, vil det naturligvis også blive fulgt.

Senest er smittetallet i Danmark steget, og det har gjort flere bekymrede. Jeg vil dog stadig anbefale at følge myndighedernes anbefalinger, som f.eks. benævnes i denne Q&A på dr.dk, hvor der bliver spurgt til korlivet, og det bliver gjort klart, at det er ansvarligt at gennemføre det, hvis man overholder retningslinjer: https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaal-om-corona-retningslinjer 

Fremtiden kan meget muligt bringe flere restriktioner. Vi går et efterår i møde, hvor vi er mere indenfor og dermed risikerer større smittefare. Vores julekoncerter er i fare for at blive aflyst. Det åbner mulighed for at se på at lave publikumsløse, streamede koncerter eller måske holde koncert udendørs.

Korets ansvar

Det er udgangspunktet i reglerne, at man tager ansvar og forholder sig fornuftigt til retningslinjerne. De fleste af retningslinjerne er vejledende. Der vil derfor være mulighed for at vurdere ud fra ansvarlighed. Det skal afvejes ift nødvendighed og risiko. Det er naturligvis ikke nødvendigt at synge i kor for at overleve, men det anses som nævnt som en vigtig social aktivitet, som man skal forsøge at gennemføre så vidt muligt som det nu fungerer. Kor kan desuden være underlagt regler fra bestyrelse, lokaleindehavere, uddannelsesinstitutioner mm. som kan fastlægge yderligere regler for korets aktivitet. Dette skal naturligvis gøres med afvejning ift både nødvendighed og risiko.

Dertil skal siges, at der selvfølgelig er fuld respekt for alle, der er bekymrede. Ingen koraktivitet – herunder koncerter – gennemføres som tvungen aktivitet. Hvis man er bekymret for at blive smittet/smitte andre, skal man naturligvis ikke deltage ved en given korprøve eller koncert.

Hvis man fortsat er bekymret eller har spørgsmål omkring korsang og covid-19, er man velkommen til at skrive en kommentar eller skrive direkte til mig, så vil jeg gerne svare. Man kan naturligvis også ringe direkte til Corona Hotline på 33 74 50 00.

De bedste hilsner,
Stephan

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Facebook
Instagram